»

Baile

Scoil Bhríde - Mionloch

Clár - Menu

Scoil Bhride Primary School Galway

Tá Scoil Bhríde suite i Mionloch, i bParóiste an Caisleáin Ghearr, díreach lasmuigh den chathair. Faoi láthair tá 190 páiste ag freastal ar scoil anseo agus muid ag dul ó neart go neart. Tá 7 múinteoir ranga againn, múinteoirí tacaíochta foghlamtha agus múinteoir acmhainne ag múineadh i Scoil Bhríde faoi láthair. Is scoil sa Ghaeltacht muid agus tá Gaeilge líofa ag gach múinteoir, tacaíocht faghlama agus acmhainn san áireamh. Is as Gaeilge a bhfuil gach ábhar múinte sna Naíonáin agus ó Rang A hAon ar aghaidh gach ábhar seachas Béarla. In aice leis an scoil tá Áras Mhionlaigh le halla spóirt mór a úsáideann muid le haghaidh spóirt cosúil le iománaíocht, peil, liathróid láimhe Oilimpeach agus cispheil; taobh thiar den Áras tá ár bpáirc imeartha. Le réimse d'imeachtaí iar-scoile, sraitheanna scoile ar leith, Ceol Le Chéile agus Bóín Dé beidh do ghásúir lán-sásta anseo linn. Má tá suim agat i Scoil Bhríde mar scoil do do leanaí cuir glaoch orainn anseo ar (091)762323 agus freagróidh Príomhoide Máire De Brún do cheisteanna.

We are a growing school situated just on the edge of Galway city. Our school is in a new two storey building with an adjacent full size sports hall and grass pitch. As a scoil sa Ghaeltacht our teaching staff are all fluent in Irish and through their teaching of, and through, the language our pupils leave with a natural ability in Gaeilge that will stand to them in secondary school. All subjects from Naíonáin Bheaga 2018 on are taught through Irish except for English, which starts in Rang A hAon. Ours is the only Irish medium Gaeltacht status school within the city bounds and benefits from extra pupil resources and support. With a wide range of after school activities, innovative sports leagues, a unique music programme and our own pre-school learning unit, Bóín Dé, Scoil Bhríde offers the complete educational package for young children. If you are thinking of joining the happy clan here at Scoil Bhríde please call us on 089 263 3203 and organise to meet our Príomhoide, Máire De Brún.

Is scoil Chaitliceach muid faoi phátrúnacht Easpag na Gaillimhe.

Cá bhfuil muid?

Tá ár scoil lonnaithe díreach lasmuigh de Chathair Na Gaillimhe (níos lú ná 5km ón bhFaiche Mhór) i bhfoirgneamh deas nua; oscailte i 2014.

Where are we?

Our school is located just outside the city of Gaillimh (less than 5km from Eyre Square) in a lovely new building; opened in 2014.