»

Beartais - policies

Scoil Bhríde - Mionloch

Clár - Menu

hover where > for submenu

Scéim Leabhair ar Cíos

Beartais Na Scoile - The School's Policies

Seo iad na beartais, nó polasaithe, atá i bhfeidm in ár scoil faoi láthair

These are the policies which are currently approved, and in force, in our school.

Policies under review: