»

Nuacht

Scoil Bhríde - Mionloch

Clár - Menu

hover where > for submenu

Nuacht Scoile

Posted

3/7/2018

Pictiúirí ón Aifreann Teastas Scoile-Graduation Mass.

Grad mass.JPG17
Grad mass

Grad mass.JPG17

Grad mass

Grad mass.JPG5
Grad mass.JPG6

Grad mass.JPG5

Grad mass.JPG6

Grad mass.JPG9
Grad mass.JPG10

Grad mass.JPG9

Grad mass.JPG10

Grad mass.JPG13
Grad mass.JPG14

Grad mass.JPG13

Grad mass.JPG14

Grad mass.JPG19

Grad mass.JPG19

Grad mass.JPG 3
Grad mass.JPG 4

Grad mass.JPG 3

Grad mass.JPG 4

Grad mass.JPG8
Grad mass.JPG7

Grad mass.JPG8

Grad mass.JPG7

Grad mass.JPG11
Grad mass.JPG12

Grad mass.JPG11

Grad mass.JPG12

Grad mass.JPG15
Grad mass.JPG18

Grad mass.JPG15

Grad mass.JPG18

Grad mass.JPG20

Grad mass.JPG20

Posted

10/6/2018

Beidh ár Lá Rothaíochta ar siúl Dé Luain 18 Meitheamh. Tá dhá bhealach againn tríd Mionloch agus beidh deis ag gach dalta a bhfuil rothar acu ar scoil an lá sin ceann díobh a dhéanamh. Mar sin tá sé fíor-thábhachtach go dtagann siad ar scoil ar/le rothar Dé Luain seo chugainn. Ní mór do ‘chuile leanbh clogad agus veist shofheicthe a thabhairt ar soil freisin; muna bhfuil veist shofheicthe ag do ghasúr tá cinn bhreise againn. Bí cinnte go bhfuil ainm scríofa ar gach rud. Má tá tuismitheoirí saor chun cabhrú linn ar an lá bheadh sé sin ar fheabhas, ach caithfidh grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána a bheith acu. Tá súil againn go mbeidh an lá go deas agus má tá beidh sciath/uachtar ghréine ag teastáil.

We will be having our Lá Rothaíocht next Monday 18 June. There are two routes through Mionloch and every pupil who has a bicycle with them at school that day will get a chance to cycle one of them. As such, it is very important that they bring their bike to school with them next Monday. Every child must also bring a helmet and high visibility vest to school; if they don’t have a hi-vis top we have some spare ones here. Please make sure that names are written on everything. If parents are free to help-out on the day that would be great, but everyone must have Garda Vetting. We hope that the day will be sunny and is it is then sun screen/cream will be needed.