»

»

»

Rang 1 2015-16

Scoil Bhríde - Mionloch

Clár - Menu

hover where > for submenu

Grianghraif de Rang A hAon 2015-16

Lá Spraoi

Preabadóirí

Trí i líne

Rás na huisce

Rás na huisce

Rás na huisce

Paraisiút

Uachtar reoite

Tarraingt na téide

Léim fhada

Léim fhada

Léim fhada

Léim fhada

Léim fhada

Léim fhada

Rás na spúnóg

Rás na málaí

Rás na málaí

Rás barra rotha

Rás na málaí

Turas Scoile

Tús ár dturas scoile!

Ionad Oidhreacht Bhaile Átha An Rí

Ag ar ais go dtí a fhoireann ar nós na gaoithe!

Ionad Oidhreacht Bhaile Átha An Rí

Ag rith tríd an lúbra.

An lúbra déanta aige agus ag rith ar ais.

Boghdóireacht anois.

Ag boghdóireacht.

Comórtas idir na foirne leis an mbogha.

Na buachaillí ag teacht, agus claíomhacha acu!

Na cailíní agus cén duine?

Rang a haon ag eagrú iad féin.

Anraí II, Rí Shasana, agus Eilíonóra Na hAcatáine

Ag foghlaim stair an bhaile.

Nach bhfuil muid go deas!

Rí Anraí agus Strongbow

Ar an mbealach go dtí an caisleán.

Ag dul isteach sa chaisleán.

Rang A hAon ag ceiliúradh 1916 i mBaile Átha An Rí

Bealtaine

SEAI ag labhairt linn.

Peil Gaelach

Galf

Ceol le Liz (Ceol Le Chéile)

Ag cleachtadh peile

Spraoi le peil

Ag cleachtadh gailf san Áras

Réidh do mheasúnú Micra-T (Béarla)

Báidíní Fheidhlimí do na méaraí  (Chathair Na Gaillimhe agus Menlo, California)

Cluiche corr (rounders).

Ag imirt peile agus an aimsir go hálainn.

Aibreán

Aoine Na Leabhar le Cochaillín Dearg, An Mac Tíre Gránna, Matilda, Elsa agus James Connolly.

Gach rud deas néata... nach bhfuil siad iontach!

Ár Séamas Ó Conghaile

RSA linn

Cluichí nua againn ar an gclós

Ag cleachadh leis an RSA

Grian agus farraige

Márta - Cásc

Ár Naíonáin Mhóra ar an ardán mór in Amharclann Na Cathrach

Meáchan - weighting in cubes

Ag cabhrú leis an bhfear grinn hata a dhéanamh as balúin

An rang lasmuigh den amharclann tar éis an dráma

Íosa ag éirí

Seachtain Na Gaeilge - ár mbuaiteoir sa chomórtas ealaíne

Seachtain Na Gaeilge - ár mbuaiteaoir

Ar an mbus ar ais ar scoil, lán sásta

Ealaín na Cásca

Ealaín na Cásca

Feabhra

Ealaín

Suirbhé time!

Suirbhé time!

Rince Gaelach sa leabharlann!

Cláirseoir ón Fhrainc ar scoil.

Cláirseoir ón Fhrainc ar scoil.

Ag breathnú ar an gcláirseach.

Ag breathnú ar an gcláirseach.

The Dragon Ring touring play in the Áras

Ag breathnú ar an gcláirseach.

Ag cabhrú le na haisteoirí sa dráma The Dragon Ring

Ag glacadh páirt sa dráma The Dragon Ring

Scoil Bhríde ag déanamh an Haka Gaelach do Sheachtain Na Gaeilge

The Dragon Ring san Áras

Ár Naíonáin Mhóra in Amharclann Halla Na Cathrach

Máirt Inide - bhí go leor pangóga againn, neam, neam!

Irish Press Cup (Craobh Iomána Mionúr na hÉireann) linn

Gach duine leis an gcorn

Síniú ar an ngeansaí

Gaillimh abú!

Lámha ar an gcorn don gcéad uair

Ros Comáin abú!

Liatroim abú!

Ag tógáil le K'Nex; mar chuid de Seachtain Eolaíochta na hÉireann

Saorscríbhneoireacht

The class have been encouraged to compose fictional stories in English

for most of

their year in Rang A hAon. The approach has been to avoid written correction of spelling and grammar mistakes with the focus being on developing their confidence in written story telling. They really loved the idea with many of them filling multiple cóipleabhar saorscríbhneoireachta with short fictional stories and associated illustrations.

The standard story had to have at least three characters and take-up at least three pages, although many of our young authors decided to link pieces together as chapters. Every child had a copy of my basic English dictionary and was actively encouraged to look-up spellings and to re-read their work as part of a reflective editing process.

Over the last couple of weeks before the holidays the gasúir switched from writing in their cóipleabhair to using special leathanaigh designed to allow them show-off their story-telling, joined handwriting and picture drawing skills to a wider audience - to become published authors! Tá a scéalta iontacha anseo thíos agus táim lán cinnte go mbaineadh sibh sásamh astu.