»

»

»

Rang 1 2016-17

Scoil Bhríde - Mionloch

Clár - Menu

hover where > for submenu

Grianghraif de Rang A hAon 2016-17

Bealtaine

Aibreán

Dráma ar an 'ardán'

Dráma ar an 'ardán'

Cuairteoirí ó Rang A 5-6 ag aisteoireacht freisin!

Ealaín iontach maith déanta don Chásc

Márta

An Carghas ag tosú

Ealaín iontach tar éis an scéal a chloisteáil.

Tá glóthach in ár uiscedán! (lá1)

Na huibheacha sa ghlóthach (lá1)

Ealaín agus scéal féin scríofa!

Ag cleachtadh don chéilí

Ballaí Luimnigh

Rang a 1 go Rang a 6 san Áras ag cleachtadh le chéile

Lá4 agus na huibheacha ag athrú.

Tá siad beagnach réidh chun teacht amach as na huibheacha (lá5)

Na leanaí ag breathnú

San Áras don dráma ó Naíonáin Mhóra

Na torbáin ag snámh thart san uisceadán ranga (lá11)

Glóthach agus a lán torbáin óga air anois (lá6)

Réidh do Lá Fhéile Pádraig!

Tá cara san uisceadán leo, seilide locha

Tá cara eile ag na torbáin... cadán... seo é ag gobadh amach óna theach déanta as cuiseog (lá23).

Tá na torbáin tógtha le Tothaí Na Maidine freisin (lá15).

Bíonn muid ag cleachtadh peil gaelach anois...

...agus tá gach duine ag éirí níos fearr :)

Feabhra

Crosóga Bríde

Naomh Bríd

Naomh Bríd

Gluaiseacht agus gníomhacht

An Broc

Cispheil ar Lá Na Leabhar

Eanáir

Tá an rince céilí Ballaí Luimnigh ar eolas ag Rang A hAon anois!

Cispheil am sosa agus gach duine ag iarraidh an liathróide.

Lá deas agus an t-earrach beagnach linn arís.

Ní Na Nollag ⛄

Rang A hAon ar cuairt ar na naionáin mhóra, ach cén fáth?

Oragámaí - sionnaigh deasa

Breathnaigh cé atá tar éis siúl isteach!

Daidí Na Nollag ag labhairt linn.

Scuaine don bhosca gorm - where loads of good work gets filed.

Gach duine ag éisteach leat, seachas an staraí óg ;)

Tá Rang A hAon ana-mhaith ag úsáid a bhfillteáin anois.

Mí Na Samhna

Iománaíocht le Tom ón CLG An Chaisleán Gearr

Fad - ag tomhas le sreang mhéadair

Fad - ag tomhas le ciúbanna

Fad - ag tomhas le miosúr

Eolaíocht - leictreachas statach ar bhalún agus blúiríní páipéir

Eolaíocht - leictreachas statach

Eolaíocht - aibhléis statach

Eolaíocht - leictreachas statach agus gruaig

Eolaíocht - leictreachas statach ar bhalún agus scragall stáin

Eolaíocht - leictreachas statach agus fionnadh

Ceol Le Chéile - Frog Went A Courtin'

Na buachaillín ag glanadh na licíní móra ón gclós

Ceol Le Chéile - Frog Went A Courtin'

Eolaíocht - uisce reoite lasmuigh

Eolaíocht - uisce reoite lasmuigh

Eolaíocht - uisce reoite lasmuigh

Eolaíocht - uisce reoite lasmuigh

Eolaíocht - uisce reoite lasmuigh

Eolaíocht - uisce reoite lasmuigh

Cluiche ar siúl san Áras

Bolcán sa seomra ranga!

Eolaíocht - uisce reoite lasmuigh

Bolcán sa seomra ranga!

Bolcán sa seomra ranga!

Deireadh Fómhair

Tús an lae: na boscaí lóin deas néata sa chófra...

agus Rang A hAon ag obair ar WIO... nach bhfuil siad iontach!

agus na buidéil thuas ar an doirteal...

Ár spás beannaithe

Rang A hAon ag scríobh faoi ainimithe as Gaeilge

agus mar lúbra

Beirt ealaíontóirí

Ár gcara Pocoyo :)

Cluiche na mblocáin mar thúr...

Lán sásta ag cur iad chun triomú

Ar fheabhas ar fad!

Sceithimíní ar an mbus go Baboró

Poncachas - Pointillisme

Cluichí bunaithe ar Ná Gabh Ar Scoil - seo Cóilín Béar amháin ón rang

Cluichí le Cóilín Béar ón scéal

Tar éis Ná Gabh Ar Scoil sa Stiúideo in Amharclann Na Cathrach

An duais mór ag deireadh na bliana!

agus is aoibhinn linn Tóraíocht Lurgan freisin!

Is aoibhlinn linn Samhain!

Meán Fómhair

Fíochmhar!

Stretch And Grow

Sásta ag iománaíocht

Stretch And Grow

Pas Na Gaeilge agus duaiseanna

Seachtain Cairdeas

Stretch And Grow

Cairde ag dul suas ár staighre

Rang A hAon agus an balún mór glas

Balún te san Áras... tá sé mór!

Ag fanacht chun dul isteach

Níos mó cairde ar an staighre

Réidh chun dul isteach sa bhalún

Rang A hAon sa bhalún!

Te, te, te!

Rang A hAon agus Rang a Dó lasmuigh den Áras

Ealaíontóirí óga

Ealaíontóirí óga

Ealaíontóirí óga

Ealaíontóirí ag smaoineamh