»

»

»

Rang 1 2016-17

Scoil Bhríde - Mionloch

Clár - Menu

hover where > for submenu

Grianghraif de Rang A hAon 2016-17

Bealtaine

Aibreán

Dráma ar an 'ardán'

Dráma ar an 'ardán'

Cuairteoirí ó Rang A 5-6 ag aisteoireacht freisin!

Ealaín iontach maith déanta don Chásc

Márta

An Carghas ag tosú

Ealaín iontach tar éis an scéal a chloisteáil.

Ealaín agus scéal féin scríofa!

Tá glóthach in ár uiscedán! (lá1)

Na huibheacha sa ghlóthach (lá1)

Ag cleachtadh don chéilí

Ballaí Luimnigh

Rang a 1 go Rang a 6 san Áras ag cleachtadh le chéile

Lá4 agus na huibheacha ag athrú.

Na leanaí ag breathnú

San Áras don dráma ó Naíonáin Mhóra

Tá siad beagnach réidh chun teacht amach as na huibheacha (lá5)

Tá cara san uisceadán leo, seilide locha

Glóthach agus a lán torbáin óga air anois (lá6)

Na torbáin ag snámh thart san uisceadán ranga (lá11)

Réidh do Lá Fhéile Pádraig!

Tá na torbáin tógtha le Tothaí Na Maidine freisin (lá15).

Bíonn muid ag cleachtadh peil gaelach anois...

...agus tá gach duine ag éirí níos fearr :)

Tá cara eile ag na torbáin... cadán... seo é ag gobadh amach óna theach déanta as cuiseog (lá23).

Feabhra

Crosóga Bríde

Naomh Bríd

Naomh Bríd

Gluaiseacht agus gníomhacht

An Broc

Cispheil ar Lá Na Leabhar

Eanáir

Cispheil am sosa agus gach duine ag iarraidh an liathróide.

Lá deas agus an t-earrach beagnach linn arís.

Tá an rince céilí Ballaí Luimnigh ar eolas ag Rang A hAon anois!

Ní Na Nollag ⛄

Oragámaí - sionnaigh deasa

Rang A hAon ar cuairt ar na naionáin mhóra, ach cén fáth?

Breathnaigh cé atá tar éis siúl isteach!

Daidí Na Nollag ag labhairt linn.

Gach duine ag éisteach leat, seachas an staraí óg ;)

Scuaine don bhosca gorm - where loads of good work gets filed.

Tá Rang A hAon ana-mhaith ag úsáid a bhfillteáin anois.

Mí Na Samhna

Iománaíocht le Tom ón CLG An Chaisleán Gearr

Fad - ag tomhas le ciúbanna

Fad - ag tomhas le sreang mhéadair

Fad - ag tomhas le miosúr

Eolaíocht - leictreachas statach ar bhalún agus blúiríní páipéir

Eolaíocht - aibhléis statach

Eolaíocht - leictreachas statach

Eolaíocht - leictreachas statach agus gruaig

Eolaíocht - leictreachas statach agus fionnadh

Eolaíocht - leictreachas statach ar bhalún agus scragall stáin

Ceol Le Chéile - Frog Went A Courtin'

Ceol Le Chéile - Frog Went A Courtin'

Na buachaillín ag glanadh na licíní móra ón gclós

Eolaíocht - uisce reoite lasmuigh

Eolaíocht - uisce reoite lasmuigh

Eolaíocht - uisce reoite lasmuigh

Eolaíocht - uisce reoite lasmuigh

Eolaíocht - uisce reoite lasmuigh

Eolaíocht - uisce reoite lasmuigh

Eolaíocht - uisce reoite lasmuigh

Cluiche ar siúl san Áras

Bolcán sa seomra ranga!

Bolcán sa seomra ranga!

Bolcán sa seomra ranga!

Deireadh Fómhair

Tús an lae: na boscaí lóin deas néata sa chófra...

agus na buidéil thuas ar an doirteal...

agus Rang A hAon ag obair ar WIO... nach bhfuil siad iontach!

Ár spás beannaithe

Rang A hAon ag scríobh faoi ainimithe as Gaeilge

Ár gcara Pocoyo :)

Cluiche na mblocáin mar thúr...

agus mar lúbra

Beirt ealaíontóirí

Lán sásta ag cur iad chun triomú

Ar fheabhas ar fad!

Poncachas - Pointillisme

Sceithimíní ar an mbus go Baboró

Cluichí le Cóilín Béar ón scéal

Cluichí bunaithe ar Ná Gabh Ar Scoil - seo Cóilín Béar amháin ón rang

Tar éis Ná Gabh Ar Scoil sa Stiúideo in Amharclann Na Cathrach

An duais mór ag deireadh na bliana!

Is aoibhlinn linn Samhain!

agus is aoibhinn linn Tóraíocht Lurgan freisin!

Meán Fómhair

Fíochmhar!

Sásta ag iománaíocht

Pas Na Gaeilge agus duaiseanna

Stretch And Grow

Stretch And Grow

Stretch And Grow

Seachtain Cairdeas

Cairde ag dul suas ár staighre

Níos mó cairde ar an staighre

Balún te san Áras... tá sé mór!

Rang A hAon agus an balún mór glas

Ag fanacht chun dul isteach

Réidh chun dul isteach sa bhalún

Rang A hAon sa bhalún!

Rang A hAon agus Rang a Dó lasmuigh den Áras

Te, te, te!

Ealaíontóirí ag smaoineamh

Ealaíontóirí óga

Ealaíontóirí óga

Ealaíontóirí óga