»

»

Scéim Leabhar Ar Cíos - Book Rental Scheme

Scoil Bhríde - Mionloch

Clár - Menu

hover where > for submenu

Scéim do Leabhair Ar Cíos

Tá scéim um leabhair cíosa i bhfeidhm sa scoil ó Naíonáin Bheaga go Rang a 6. Laghdaíonn sé seo costaisí na téacsleabhair dóibh siúd atá sa scéim. Tá muid ag iarraidh an scéim a fhairsingiú gach bliain.

Book Rental Scheme

We operate a textbook rental scheme from Naíonáin Bheaga to Rang 6. This initiative reduces the overall cost of purchasing books for those participating in the scheme. We hope to keep expanding on the scheme every year.