»

»

Spórt

Scoil Bhríde - Mionloch

Clár - Menu

hover where > for submenu

Sraitheanna Scoil Bhríde

Seo coincheap nua dúinne a bhí molta ag Múinteoir Tonaí i ndiaidh chluichí Chumann Na mBunscol ag deireadh na scoil bhliana 2016-17. Tá deis ag gach dalta a (h)ainm a chur isteach chun imirt sna sraitheanna. Bíonn na daltaí ó na ranganna 3 go 6 curtha le chéile le haghaidh sraith amháin, is iadsan a imríonn le chéile ar na foirne do Chumann Na mBunscol freisin, agus bíonn na leanaí ó Rang A hAon agus Rang A Dó measctha le chéile do sraith eile. Is Rang A Sé a chur na foirne le chéile agus a roghnaigh na hainmneacha dóibh.

This is a new idea for us to give our pupils an opportunity to play our native sports in a fun competitive environment with their school friends. Every child from Rang A hAon to Rang A Sé can put their name forward to play in the different leagues. The pupils of R3 to R6 are in one sraith, it is from these classes the Cumann Na mBunscol players come from, and those of R1 and R2 are in a different one. Rang A Sé organised the various teams and chose the names for each of them.

Eolas faoi na cluichí agus na sraitheanna ar na leathanaigh sa mbunchlár - visit the pages in the submenu for information on the match schedule and sraith positions of each team.

Bíonn na cluichí ar siúl le linn am sosa, nuair a bhfuil an lá tirim, agus bíonn ar a laghad cúig nóiméad imirt i ngach leath. Pupils are advised to have sports boots or old runners, as well as spare socks, at school for when the matches happen, in case of wet ground.