»

Coiste Na dTuistí - PA

Scoil Bhríde - Mionloch

Clár - Menu

hover where > for submenu

Scéim Leabhair ar Cíos

Cathaoirleach (chair)

Baill Choiste Na dTuistí 2018-19

Oifigigh - Officers

Leas-Chathaoirleach

Rúnaí (secretary)

Leas-Rúnaí

Cisteoir (treasurer)

Tom Heskin

Leas-Chisteoir

 Jimmy Fahy

 Denise Mac Namara

Kim Greany

Elanor Mac Guinness

Rachel Fahy

Baill eile - Other members

Bairbre Brock

Deirdre Mac Memamin

Ger Kelly

Karena Flannigan

Michelle Noone

Quintin Gargan

Susan Clancy