»

»

»

Rang 5 & 6 2015-16

Scoil Bhríde - Mionloch

Clár - Menu

hover where > for submenu

Rang A Cúig agus A Sé

Aonach na Leabhar

Ceol

Is breá le Rang a 5 & 6 bheith ag obair le cré!

Knex

Na páistí ag obair go dian i ngairdín na scoile

Ná tabhair aon rud le hithe dóibh

Leim spásfhirín go beo

Isteach i m’leabasa aréir

“Cad as ar thainig tusa?

Díreach anuas ón spear?”

“Bog isteach!” ar seisean

“Táim préachta leis an bhfuacht-

Aon rud maith ar an mbosca?”

“Ta” arsa mise, “An Nuacht”

“Bhuel, cuir ar siúl laithreach é!”

Ars’ an spásfhirín ag crith,

“Agus tabhair dom rud éigin le hithe

Táim stiúgtha – rud ar bith!”

Fuair mé ceapaire feola dó

Agus d’fhéach se air faoi dhó:

“Tá brón orm” arsa an spásfhirín,

“Rud ar bith ach bó”

Fuair mé pláta pónairí dó

Sailéad agus rís

Agus shuigh sé ansin ag ithe

Is ag breathnú ar an teilifís;

Is duit an léitheoir nuachta:

“Tá firiní  i mBaile Átha Cliath-

Ach ní dhéanfaidh siad dochar duitse

Ma choinníonn tú iad ó bia!