»

Baile

Scoil Bhríde - Mionloch

Clár - Menu

Scoil Bhride Primary School Galway

An Bord Bainistíochta 2019-2023

Cathaoirleach Patricia Coleman

Rúnaí Máire De Brún

Ainmní Múinteoirí Siobhán O'Neill

Ainmní an Phatrúin PJ Callanan

Ionadaí Pobail Canon Michael Reilly 

Ionadaí Pobail Padraig Ó Cualáin

Ainmní Tuismitheora Deirdre Small

Ainmní Tuismitheora John Paul Griffin

Cá bhfuil muid?

Tá ár scoil lonnaithe díreach lasmuigh de Chathair Na Gaillimhe (níos lú ná 5km ón bhFaiche Mhór) i bhfoirgneamh deas nua; oscailte i 2014.

Where are we?

Our school is located just outside the city of Gaillimh (less than 5km from Eyre Square) in a lovely new building; opened in 2014.