Scoil Bhríde - Mionloch

Clár - Menu

hover where > for submenu

Tá Lúlú ina codladh

I leaba bheag bhuí,

Éirigh, a Lúlú,

A chara mo chroí.

Féach ar Neilí

Agus í ina suí,

Éirigh, a Lúlú,

Ná bí i do luí.

Tháinig sí chughainn

Anuas ó neamh.

Níl caint ná comhrá aici,

Rince ná rann,

Ach lámha beaga bána,

Mar bhlátha na gcrann.

Glaonn Mamaí 'a ghrá ' uirthi,

'A pheata' is 'a stór',

Is ní thabharfainnse mo bháibín

Ar mhála lán d'ór.

ag teacht ar scoil, ag teacht ar scoil.

Tá na leanaí ag teacht ar scoil,

ag teacht ar scoil anois.

Tá na páistí ag scipeáil thart,

ag scipeáil thart, ag scipeáil thart.

Tá na páistí ag scipeáil thart,

ag scipeáil thart anois.

Tá na gasúir ag ithe lóin,

ag ithe lóin, ag ithe lóin.

Tá na gasúir ag ithe lóin,

ag ithe lóin anois.

Tá muid ag dul abhaile,

ag dul abhaile, ag dul abhaile.

Tá muid ag dul abhaile,

ag dul abhaile anois.

agus d'ith mé leite.

Chuaigh mé ar scoil

agus d'ith mé ceapaire.

Chonaic mé torthaí

agus d'ith mé iad uile.

Chuaigh mé ag siúl

agus d'ith mé uachtar reoite.

Cheannaigh mé milseáin

agus d'ith mé gach rud sa mhála.

Ach anois céard faoi mo dhinnéar?

Mo bholg lán, beidh mam crosta!

M.Tonaí 

Bhí ocras ar an éinín,

mar bhí sioc istigh sa chré.

Thug mé píosa aráin di,

San Nicolás, San Nicolás,

Thuas ar an teach.

Déan deifir, déan deifir,

Déan deifir isteach.

Oscail do mhála,

Do mhála mór lán,

Is líon suas mo stoca,

Le cúpla bréagán.

Dánta

Lúlú Ina Codladh

An Bháisteach

Tá an bháisteach ag titim,

Ag titim go trom.

Tá an bóthar faoi uisce,

Is tá tuile san abhainn.

Féach ar na lachain

Ag súgradh le fonn,

Ag rince le háthas,

Is ag gáire le greann.

Báibín Beag

Tá báibín beag againn,

Tá sí go deas.

An Sionnach

Féach an sionnach,

Cleasaí beag rua,

Srón dhubh ghéar

sionnach

sionnach

Eireaball deas fada.

Is maith leis cearc,

Is ansa leis gé,

Bí aireach, a choiligh,

Mar gadaí glic é!

cearc, coileach

cearc, coileach

Ag Teacht Ar Scoil

Tá na leanaí ag teacht ar scoil,

Is Péist Mé

Is péist mé,

péist sa chré!

Téim ar dheis,

téim ar chlé!

Is péist mé,

i bhfolach sa chré.

straoiseog ag pógadh

        Póganna

           Tabhair póg dom!

           Tabhair póg dom!

           Tabhair póg dom anois!

           Ní maith liom!

           Ní féidir liom!

           Mar caithfidh mé rith!

        M.Tonaí

Bhí Ocras Orm

D'éirigh mé ar maidin

Lá Samhrúil

Lá deas te agus an ghrian ag taitneamh

Gach uile duine lán le sásamh

Níl scamall ar bith thuas san aer

Thíos i mBóthar Na Trá tá muid go léir

caisleán gainimh

Cén mhí é seo, an bhfuil sé Meitheamh?

Agus mise anseo ag luí ar an ngaineamh

Breathnaigh cé chomh gorm is atá an spéir

Is aoibhinn liom an aimsir seo, ó tá sé soiléir!

                                                   M.Tonaí 

~~~ Dánta An Gheimhridh ~~~

An Spideog

Chonaic mise spideog,

ar chúl an tí inné.

Oíche Shamhna

Oíche Shamhna

Spórt sa teach

Úlla is cnónna

Spideog
Seán na gealaí

Is báirín breac

Taibhsí gránna

deoch uisce agus min.

Bhí áthas ar an spideog,

agus chan sí port bog binn.

Ar an saol

Fanaígí

Istigh ón mbaol

~~~ Dánta Na Nollag ~~~

Tá Daidí Na Nollag Ann

Féach Daidí na Nollag.
Sin é, sin é.
Aon cheann amháin,
Dhá chois fé.

Cóta dearg air.
Hata bán.
Bréagáin deasa
Agus mála lán.

San Nicolás

Cuairt Ar Shan Nicolás

Chroith mé lámh leis,

Shuigh mé ar a ghlúin,

D'inis mé m'ainm dó,

Agus lig mé mo rún.

D'éist sé go geanúil,

Is nuair a sméid sé a cheann,

Bhí a fhios agam go cinnte

Go mbeadh bronntanas deas ann.

Daidí Na Nollag Ag Teacht

Tá an Nollaig buailte linn,
Tá áthas san aer.
Tá sneachta ar an talamh,
Tá réaltaí sa spéir.

Táimid ag dul a chodladh,
Is tá ár stocaí réidh.
Tá Daidí na Nollag ag teacht
Anuas an simléar.