»

»

»

Seachtain Na Gaeilge

Scoil Bhríde - Mionloch

Clár - Menu

hover where > for submenu

Seachtain na

Is féile idirnáisiúnta Ghaeilge í Seachtain na Gaeilge, atá ar an gceiliúradh is mó dár dteanga agus dár gcultúr dúchais a bhíonn ar siúl in Éirinn agus in go leor tíortha eile gach bliain.

Bíonn an fhéile ar siúl ón 1 – 17 Márta gach bliain agus déanann 'chuile dhuine i Scoil Bhríde iarracht ar leith ár dteanga féin a chur chun cinn.

Céilí Mór

 An bhfuil sibh réidh do Bhallaí Luimnigh, Ionsaí Na hInse, Cur Crú Ar An Asal...? Dé hAoine san Áras.

Drámaí ó na Naíonáin Mhóra agus ó Rang A Sé

Beidh deis againn an dá dráma a bhí curtha ar ardán, agus a bhfuair gradaim i gCoirm Gael Linn, a fheiceáil anseo Dé Céadaoin san Áras.

Tráth Na gCeist

Beidh muidne ag freagairt na gceisteanna le chéile Déardaoin.

Comórtas Scríbhneoireachta

Comórtas Scríneoireachta - Seachtain Na Gaeilge

Comórtas Fógráin

Comórtas Fógráin - Seachtain Na Gaeilge

Gaeilgeoirí Na Seachtaine

Is breá liom gaeilge (I love Irish) Sticker | Zazzle.com

An Haka Gaelach

Uillinn dheas, uilinn chlé,

Bualadh bos, bualadh bos,

Gualainn dheas, gualainn chlé,

Bualadh bos, bualadh bos,

Lámha ar na glúine.

Cromaigí, cromaigí.

Lámha in airde.

Éirigí! Éirigí!

Síos ar na glúine.

Lámha ar na cluasa.

Bualadh bos, bualadh bos.

Léimigí suas ... Sea!!!