Clár - Menu

hover where > for submenu

Gaeilge Do Thuismitheoirí

Ceacht a haon

Áiseanna Ar Líne (PDF) online resources

Foghraíocht Na Gaeilge (PDF) the phonetics of Irish

Lipéidí Sa Bhaile (PDF) label the house time

Obair bhaile, seachtain a haon (PDF) print and complete for next week

 

Cén chaoi a bhfuil tú? / Conas atá tú?

Táim (Tá mé)    go hiontach! (wonderful/mighty)

                        ar fheabhas! (excellent/fantastic)

                        ar muin na muice! (on the pig's back)

                        togha. (great/grand)                       

                        go breá. (fine)

                        ceart go leor. (okay)

                        cuibheasach (middling) / cuibheasach maith (fairly good).

                        go holc. (bad)

                        go dona. (bad)

                        go hainnis. (terrible)

                        go huafásach. (awful)

 

A: Dia duit.

B: Dia ‘s Muire duit.

A: Cén chaoi a bhfuil tú?/ An bhfuil tú go maith?

B: Ara, táim _______, go raibh maith agat. Agus tú féin?

A: Muise, táim _______, go raibh maith agat.

 

A: Dia duit.

B: Dia is Muire duit.

A: Cén chaoi a bhfuil tú?

B: Táim ______. Go raibh maith agat. Agus tú féin?

A: Táim ______. Go raibh maith agat. Céard is ainm duit?

B: _______ is ainm dom. Cén t-ainm atá ort féin?

A: Is mise _______. Deas bualadh leat!

 

Ag beannú do leanaí:

  • Dia duit, a stór.
  • Haigh, a chroí.
  • Cén chaoi a bhfuil tú ar maidin, a pheata?
  • An bhfuil tú go maith ar maidin, a thaisce?
  • Lá maith ar scoil mo lao.
  • Fáilte abhaile a rún.
  • Tar isteach a mhuirnín.
  • Oíche mhaith mo chuisle.

 


Clár Leibhéal 3 (Sub-menu)Clár Leibhéal 2 (Page menu)