Clár - Menu

hover where > for submenu

Gaeilge Do Thuismitheoirí

Ceacht a dó

Na hUimhreacha (The Numbers)

0 - a náid

1 - a haon

2 - a dó

3 - a trí

4 - a ceathair

5 - a cúig

6 - a sé

 7 - a seacht

 8 - a hocht

 9 - a naoi

10 - a deich

11 - a haon déag

12 - a dó dhéag

13 - a trí déag

Ag úsáid do cheann!

0  ceann ar bith

1  ceann amháin

2  dhá cheann

3  trí cinn

4  ceithre cinn

5  cúig cinn

6  sé cinn

 7  seacht gcinn*

 8  ocht gcinn*

 9  naoi gcinn*

10 deich gcinn*

11 aon ceann déag

12 dhá cheann déag

13 trí cinn déag

*is urú é an g i gcinn - the g in gcinn is an urú

nuair a bhfuil urú ann sin an túsfhuaim a dhéanann tú... g(c)inn

when there is an urú that is the sound you make instead of the original first letter... g(c)inn

Cé mhéad..?

Cé mhéad atá ann?         Tá ceann amháin ann.

Cé mhéad atá uait?        Tá cúig cinn uaim.

Cé mhéad a bhí agat i do mhála?        Bhí seacht gcinn agam.

Cá bhfuil..?

An bhfuil..?

Cá bhfuil mo mhála?

        Tá do mhála sa chistin.

Cá bhfuil mo chóta?

        Tá do chóta sa seomra teaghlaigh/suite/suí.

Cá bhfuil do pheann luaidhe?

        Tá mo pheann luaidhe fágtha ar scoil agat.

An bhfuil fhios agat cá bhfuil an leabhar?

        Tá an leabhar fós i do mhála.

An bhfuil tú réidh le do obair bhaile?

        Tá mé beagnach réidh.

An bhfuil cabhair uait?

        Níl, go raibh maith agat.

Níl (a) fhios agam.

Nach bhfuil fhios agat?

An bhfuil tú cinnte?

Is do mhála é (, a chroí).

An bhfaca..?

An bhfaca tú an cóipleabhar dearg?

        Chonaic mé é sa ___. / Ní fhaca mé é.

An raibh..?

An raibh lá maith agat ar scoil a stór?

        Bhí / Ní raibh (lá maith agam ar scoil).

An tSeachtain – Na Laethanta

Luan                                (ar) an Luan           ≠    Dé Luain

Máirt                              (ar) an Mháirt        ≠    Dé Máirt 

Céadaoin                         (ar) an Chéadaoin    ≠    Dé Céadaoin

Déardaoin                       (ar) an Déardaoin    ≠    Déardaoin

Aoine                              (ar) an Aoine            ≠    Dé hAoine

Satharn                          (ar) an Satharn        ≠    Dé Sathairn

Domhnach                       (ar) an Domhnach    ≠    Dé Domhnaigh

Na Laethanta Eile!

arú inné    <    inné    <    inniu    >    amárach    >    arú amárach

___ seo caite    <    inniu    >    ___ seo chugainn

                                m.sh.    Bhí mé ag obair an tseachtain seo caite.

                                            Chonaic mé Cian ag rith Dé Luain (seo caite).

 


Clár Leibhéal 3 (Sub-menu)Clár Leibhéal 2 (Page menu)