Clár - Menu

hover where > for submenu

S.E.S.E

(Social Environmental and Scientific Education)

Cluichí ar Líne/ Online Games

 

Rinne na páistí tionscnaimh ar an ábhar 'Feirmeoireacht agus saol a bhí ann fadó in Éirinn'. D'oibrigh siad i ngrúpaí agus bhain siad úsáid as ríomhairí, leabhair agus agallaimh chun an obair a chur le chéile. 

 

The pupils made projects on the subject of 'Farming and life in the past in Ireland'. They worked in groups and used computers, books and interviews to put their work together.

 

Comhghairdeas le grúpa Paul, Róisín agus Lucy!

 

Congratulations to Paul, Róisín and Lucy who made the most impressive PowerPoint Presentation.

Rinne siad sár- obair!

 

Breathnaigh ar an cur i láthair atá déanta acu thíos.

Look at their presentation below.

  Clár Leibhéal 2 (Page menu)


Clár Leibhéal 3 (Sub-menu)