Clár - Menu

hover where > for submenu

Mata


 

Bhí muid ag déanamh cuid mhór Mata praiticiúil an tseachtain seo. D’fhoghlaim muid go leor straitéisí le suimeanna a dhéanamh ó mheabhair. We were doing lots of practical mathematics this week. We have been learning lots of different strategies to work out different calculations mentally. 

(20.9.17)


  

Fo-roghachláir   -   Page Submenus