Clár - Menu

hover where > for submenu

Nuacht Scoile


 

Scoil Dúnta Dé Luain 9ú Eanáir

Posted 9/1/2017

Beidh Scoil Bhríde dúnta Dé Luain 9ú Eanáir mar gheall ar oiliúint foirne sa churaclam nua do na teanglacha; Gaeilge agus Béarla.

The school will be closed on Monday 09/01/2017.

Read the rest of this entry »

Coláiste Samhraidh ar Inis Meáin

Posted 15/12/2016

Aoisghrúpa don Choláiste: 11-17 bliain d'aois

Cúrsa 1: 4ú - 25ú Meitheamh            Cúrsa 2: 25ú Meitheamh - 16ú Iúil

This Coláiste Samhraidh is based on the lovely quiet island of Inis Meáin and will really help bring on your child's Irish, as well as giving them a great fun-filled experience in the Gaeltacht. As many of ye already know going to a Coláiste Samhraidh is one of the highlights of the teenage years; the normal age group is 11-17. There are discounts for bookings before 15ú Eanáir and for more than one child attending from a teaghlach.

Cúrsa 1 is 900 euro and Cúrsa 2 is 850 euro, including accommodation, food and all the activities from morning to bed.

Eolas ar fáil anseo (website) agus ó GaeilgeInisMeain@gmail.com nó 087.4030.478

Read the rest of this entry »

Oliver sa Dubhlann

Posted 9/12/2016

Tá dream mór leanaí ó Scoil Bhríde ar an ardán sa Dubhlann na laethanta seo agus iad ag aisteoireacht agus ag canadh sa cheoldráma Oliver. Comhghairdeachas dóibh ar fad!

Congratulations to all our students on stage in the Oliver musical currently appearing at the Dubhlann (Black Box)!

Read the rest of this entry »

Cash For Clobber

Posted 17/11/2016

Mar chuid de ghníomhaíocht tiomsaithe airgid na scoile tá muid ag báiliú éadaí neamhiarrtha do Cash For Clobber.

As part of the school fundraising we are gathering unwanted clothes for Cash For Clobber.

Tá gá againn le do chuid éadaí agus bróga (péirí riachtanach!). Ní mór cruth maith a bheith ar na h-éadaí agus iad a bheith glan. Glacfar le éadaí nua nó éadaí athchaite. Tá gach cineál éadach inghlactha. Glacann muid le teicstílí eile ach amháin fannchlumháin nó adhairteanna. (Ná déan dearmad go mbainfear athusáid as gach rud i dtíortha eile tré athchursáil).

We need your good, clean new or used clothing and shoes (pairs only please). All types of clothing are acceptable. We also accept other textile items except duvets and pillows (please remember that by recycling, your items will be reused in other countries).

CashForClobber.ie

Read the rest of this entry »

Aonach na Leabhar

Posted 9/11/2016

Bhí Aonach na Leabhar oscailte inné idir 15.00 agus 15.45 chun seans a thabhairt do na tuismitheoirí freastal ar.

Beidh sé oscailte arís amárach (Déardaoin 10ú) idir 9.00 agus 9.20. Tá sé ar siúl thuas staighre sa leabharlann. Míle Buíochas do Sylvia Mc Donagh atá ag tacú linn.

The Book Fair was open yesterday between 15.00 and 15.45 to give parents a chance to visit it.

It will be open again tomorrow (Thursday 10th) between 9.00 and 9.20. It takes place in the Library upstairs. Many thanks to Sylvia Mc Donagh for her help and support.

Read the rest of this entry »

Rang Gaeilge - Irish Classes

Posted 8/11/2016

Beidh ceachtanna Gaeilge do dhaoine fásta ag tosú Dé Luain 14ú mí na Samhna i Scoil Bhríde. Beidh na ceachtanna seo ar siúl 19-20:00 agus oiriúnach do thuismitheoirí atá ag iarraidh feabhas a chur ar a gcuid Ghaeilge. Táille: 10 seachtaine ar 50 euro.

Our Irish classes for adults will be starting on Monday 14th November in Scoil Bhríde. These classes will be on between 19-20:00 and are suitable for parents who want to learn, or improve, their Irish. Fee: 10 weeks for 50 euro.

Read the rest of this entry »

Aonach na Leabhar

Posted 5/11/2016

Beidh Aonach na Leabhar ag tosnú Dé Luain 07/11/2016, ag an scoil agus ag leanúint ar aghaidh go dtí Déardaoin 10/11/2016. Rachaidh na páistí go dtí an t-aonach, ar siúl sa leabharlann, lena rang-ghrúpa. Is féidir leis na páistí leabhair a cheannach ag an am seo.

The Book Fair begins on Monday 7/11/16 at the school and continues until Thursday 10/11/16. Children will be brought to the fair in their class groups. The children can purchase books at this time.

Read the rest of this entry »