Clár - Menu

hover where > for submenu

Gaeltacht Education Policy and Immersion Education

Posted 5/12/2017

Seimineár Eolas do Thuistí maidir leis an bPolasaí Oideachas Gaeltachta & Tumoideachas AMÁRACH, Dé Céadaoin (6/12/17), Óstán Chois Fharraige ag 7.30 i.n// Information Seminar on Gaeltacht Education Policy & Immersion Education for parents, Wednesday(6/12/2017), Connemara Coast Hotel at 7,30pm.Clár Leibhéal 2 (Page menu)