Clár - Menu

hover where > for submenu

Nuacht Scoile


 

Letter to Parents Menlo Scoil Bhríde March 2019

30/08/2018 Litir Chuig Tuistí R5/6 Letter to Parents R5/6

Litir chuig tuistí R5/6 2018/19 Letter to Parents of R5/6 2018/19

Comhghairdeas Rang 6!!

Posted 3/7/2018

Pictiúirí ón Aifreann Teastas Scoile-Graduation Mass.

Read the rest of this entry »

Lá Rothaíochta

Posted 10/6/2018

 

Beidh ár Lá Rothaíochta ar siúl Dé Luain 18 Meitheamh. Tá dhá bhealach againn tríd Mionloch agus beidh deis ag gach dalta a bhfuil rothar acu ar scoil an lá sin ceann díobh a dhéanamh. Mar sin tá sé fíor-thábhachtach go dtagann siad ar scoil ar/le rothar Dé Luain seo chugainn. Ní mór do ‘chuile leanbh clogad agus veist shofheicthe a thabhairt ar soil freisin; muna bhfuil veist shofheicthe ag do ghasúr tá cinn bhreise againn. Bí cinnte go bhfuil ainm scríofa ar gach rud. Má tá tuismitheoirí saor chun cabhrú linn ar an lá bheadh sé sin ar fheabhas, ach caithfidh grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána a bheith acu. Tá súil againn go mbeidh an lá go deas agus má tá beidh sciath/uachtar ghréine ag teastáil.

 

We will be having our Lá Rothaíocht next Monday 18 June. There are two routes through Mionloch and every pupil who has a bicycle with them at school that day will get a chance to cycle one of them. As such, it is very important that they bring their bike to school with them next Monday. Every child must also bring a helmet and high visibility vest to school; if they don’t have a hi-vis top we have some spare ones here. Please make sure that names are written on everything. If parents are free to help-out on the day that would be great, but everyone must have Garda Vetting. We hope that the day will be sunny and is it is then sun screen/cream will be needed.

Read the rest of this entry »

June 1st School Closure

Posted 1/6/2018

A Thuistí agus a Chairde,

 

Regarding the closure of the school on the 1st of June due to a problem with the sewerage system: The Board of Management made every effort to avoid closing the school, emergency work was done on the system the previous night and we understood that the problem was remedied.  On arriving at school the next morning however, and in the light of day, it was clear that there was further work required to ensure a safe school environment for all. We apologise sincerely for the late notice and any inconvenience this caused to our school community.

 

Regarding the issue of the children being dropped back to their bus stops by the bus driver, and not taken to school where the teachers were waiting to receive them and ensure everyone was collected safely: the Board of Management understands the gravity of the situation and is in contact with the service provider regarding the same. Once it became apparent that the bus wasn’t arriving, the school staff went to great lengths to ensure that all children were safe and accounted for. We thank them sincerely for this.

 

Board of Management, Scoil Bhríde

Read the rest of this entry »

Sraith An tSamhraidh - tá peil ar ais!

Posted 28/4/2018

Tá ár gcéad sraith shamhraidh ag tosú an tseachtain seo chugainn. Breathnaigh ar an leathanach Sraith Shamhraidh chun tuile eolais a fháil faoi na foirne agus an cluichí.

Our summer football league is starting back next week.

Read the rest of this entry »


Clár Leibhéal 2 (Page menu)