Clár - Menu

hover where > for submenu

Nuacht Scoile


 

Leabharliosta/Booklists 2019/2020

School Calendar 2019-2020

Letter to Parents Menlo Scoil Bhríde March 2019

30/08/2018 Litir Chuig Tuistí R5/6 Letter to Parents R5/6

Litir chuig tuistí R5/6 2018/19 Letter to Parents of R5/6 2018/19

Comhghairdeas Rang 6!!

Posted 3/7/2018

Pictiúirí ón Aifreann Teastas Scoile-Graduation Mass.

Read the rest of this entry »

Lá Rothaíochta

Posted 10/6/2018

 

Beidh ár Lá Rothaíochta ar siúl Dé Luain 18 Meitheamh. Tá dhá bhealach againn tríd Mionloch agus beidh deis ag gach dalta a bhfuil rothar acu ar scoil an lá sin ceann díobh a dhéanamh. Mar sin tá sé fíor-thábhachtach go dtagann siad ar scoil ar/le rothar Dé Luain seo chugainn. Ní mór do ‘chuile leanbh clogad agus veist shofheicthe a thabhairt ar soil freisin; muna bhfuil veist shofheicthe ag do ghasúr tá cinn bhreise againn. Bí cinnte go bhfuil ainm scríofa ar gach rud. Má tá tuismitheoirí saor chun cabhrú linn ar an lá bheadh sé sin ar fheabhas, ach caithfidh grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána a bheith acu. Tá súil againn go mbeidh an lá go deas agus má tá beidh sciath/uachtar ghréine ag teastáil.

 

We will be having our Lá Rothaíocht next Monday 18 June. There are two routes through Mionloch and every pupil who has a bicycle with them at school that day will get a chance to cycle one of them. As such, it is very important that they bring their bike to school with them next Monday. Every child must also bring a helmet and high visibility vest to school; if they don’t have a hi-vis top we have some spare ones here. Please make sure that names are written on everything. If parents are free to help-out on the day that would be great, but everyone must have Garda Vetting. We hope that the day will be sunny and is it is then sun screen/cream will be needed.

Read the rest of this entry »