Clár - Menu

hover where > for submenu

Nuacht Scoile


 

Gaeltacht Education Policy Update 11

Gaeltacht Education Policy Update 10

Posted 17/1/2018

Gaeltacht Education Policy Update 10

Nuacht i leith Polasaí don Oideachas Gaeltachta (11)

Read the rest of this entry »

DC Amhráin Na Nollag CD ar fáil!

Posted 11/12/2017

Dlúthcheirnín líonta le hamhráin agus dánta na Nollag, curtha i láthair ag ár ndaltaí, ar fáil ar cúig euro... bronntanaisín deas don Nollaig!

A CD packed full with songs and poems of Christmas, performed by all our pupils, available now at five euro... a great little gift for Nollaig!

Read the rest of this entry »

Gaeltacht Education Policy and Immersion Education

Posted 5/12/2017

Seimineár Eolas do Thuistí maidir leis an bPolasaí Oideachas Gaeltachta & Tumoideachas AMÁRACH, Dé Céadaoin (6/12/17), Óstán Chois Fharraige ag 7.30 i.n// Information Seminar on Gaeltacht Education Policy & Immersion Education for parents, Wednesday(6/12/2017), Connemara Coast Hotel at 7,30pm.

Read the rest of this entry »

Ceachtanna Gaeilge do dhaoine fásta

Posted 15/11/2017

Ar mhaith leat feabhas a chur ar do chuid Ghaeilge? Tá sraith nua de cheachtanna le Múinteoir Tonaí ag tosú Dé Máirt 21ú Mí Na Samhna. Beidh na ceachtanna ar siúl ar an Máirt idir a seacht agus a hocht le béim ar theanga ó bhéal. Téigh i dteagmháil le hoifig na scoile chun d'áit a fháil.

Do you want to improve, or even start to learn, Irish? A new series of lessons ar starting next Tuesday the 21st at seven. The class will be on every Tuesday evening from seven to eight and with an emphasis on speaking the language. Please contact the oifig of Scoil Bhríde to book your place.

Read the rest of this entry »

Iománaíocht - Iomáint - Camógaíocht

Posted 8/11/2017

Tá na sraitheanne iománaíochta ag tosú anois. Athrú amháin atá tar éis tarlú ná go mbeidh na cluichí ar fad ar siúl san Áras; mar gheall ar sin tá na foirne sa sraith shinsear ath-eagraithe le níos lú imreoirí orthu, agus níos mó díobh. Breathnigh ar an leathanach faoi Baile > Spórt le haghaidh níos mó eolais.

Full details on the hurling leagues are available under Baile > Spórt. One change is that all the matches are now going to be played in the Áras.

Read the rest of this entry »

Scoil Dúnta

Posted 6/11/2017

Beidh an scoil dúnta Déardaoin 9ú, ach beidh Bóín Dé fós ar oscailt.

Scoil Bhríde will be closed on Thursday 9th, but Bóín Dé will still be open.

Read the rest of this entry »


Clár Leibhéal 2 (Page menu)


Clár Leibhéal 3 (Sub-menu)