Clár - Menu

hover where > for submenu

Rang A Ceathair


Fáilte ó Mhúinteoir Donncha!

Drámaíocht sa Rang. Drama Lesson-Freeze Framing/Tableau

Eiteal d'Eitleog! Fly your Kite!

Rang 4, 5 & 6 ag Cleachtadh le haghaidh na Peace Proms. Rang 4, 5 & 6 practicing for the Peace Proms.

Comórtas Liathróid Láimhe (Buaiteoirí!) Handball Tournament (Winners!)

Liam Mc Carthy i Rang a 4.

Rang a 4 ag Foghlaim Síneach. Rang a 4 Learning Chinese.