Clár - Menu

hover where > for submenu

Naíonáin Bheaga 2016-17

Rinne Naíonáin Bheaga croiseanna Naomh Bríd le Rang a 5 agus Rang a 6. Bhain siad an-sult as!

Bhíomar ag foghlaim faoi cruthanna 2T. Chuaigh Naíonáin Bheaga ar shiúlóid timpeall na scoile ag lorg cruthanna. We went on a walk around the school searching for shapes.

Léigh muid an scéal 'We're Going On A Bear Hunt'. Is scéal iontach é. Naíonáin Bheaga went on their own Bear hunt. They had so much fun!

Chuaigh Naíonáin Bheaga go dtí an 'Teddy Bear Hospital'. Bhain siad an-taitneamh as. Mothaíonn na 'Teddies' go léir níos fearr anois!

Tháinig Daidí na Nollag ar cuairt chuig Naíonáin Bheaga agus Bóín Dé.

Bhain gach duine taitneamh as Dráma na Nollag. Bhí Naíonáin Bheaga ar fheabhas ar fad. Maith sibh!

Taitníonn iománaíocht go mór linn!

Ghléas Naíonáin Bheaga suas le haghaidh Oíche Shamhna. D'fhéach gach duine scanrúil agus go hálainn!

Tháinig balún te go dtí Scoil Bhríde 29/09/16.

Thosaigh muid Aistear an tseachtain seo. We started Aistear this week.

Is maith linn corpoideachas a dhéanamh san Áras.

D'úsáideamar marla chun ár litreacha nua Jolly Phonics a dhéanamh. We used play dough to make our new Jolly Phonics letters.