Clár - Menu

hover where > for submenu

Bord Bainistíochta - Board of Management


Tá ochtar ar an mBord Bainistíochta.  Tá Liam Ferrie mar chathaoirleach ar bhord bainistíochta na scoile. Tá beirt ionadaí ag na tuismitheoirí ar an mBord, beirt ainmnithe ag an bpatrún, beirt ainmnithe ag an bpobal , an príomhoide agus ionadaí na múinteoirí.

Tá an Bord Bainistíochta freagrach as bhainistíocht na scoile agus tá an príomhoide i gceannas ar oibriú na scoile ó lá go lá.

Cathaoirleach:

Príomhoide:

Patrún:

 Cisteoir 7 Tuiste:

Ionadaí Na Múinteoirí:

Tuistmitheoir:

Ionadaí Pobail:

Ionadaí Pobail:

Liam Ferrie

Máire De Brún

Fr Michael Reilly

Cathal Seoighe

Deirdre Ní Cheallaigh

Karen Mac Guire

Olive Tierney

Dónal HonanClár Leibhéal 2 (Page menu)