Clár - Menu

hover where > for submenu

Bratach Ghlas - Brat Glas

Thugamar faoi fheachtas glas i mí Méan Fómhair 2015 faoi stiúir Mhúinteoir Éabha.

Is iad na haidhmeanna atá againn ná tuiscint ar athchúrsáil agus caomhnú na timpeallachta a leathnú i measc phobal na scoile agus dea-nósanna a spreagadh agus a chleachtadh.

Tá súil againn go mbeidh brat glas eile ar foluain taobh amuigh den scoil go han-luath! Tapaímid an deis seo ar mbuíochas a ghabháil leis na tuismitheoirí as a gcuid tacaíochta as cuimse linn inár bhFeachtas Glas! Nár laga Dia sibh!.

Déantar an bruscar i ngach rang a chur i mbosca bruscair cuí- páipéar, bia agus eile.

Green-Schools, known internationally as Eco-Schools, is an international environmental education programme, environmental management system and award scheme that promotes and acknowledges long-term, whole school action for the environment.Clár Leibhéal 2 (Page menu)


Clár Leibhéal 3 (Sub-menu)