Clár - Menu

hover where > for submenu

Fáilte go suíomh idirlín Scoil Bhríde!

We are a growing school situated just on the edge of Galway city. Our school is in a new two storey building with an adjacent full size sports hall and grass pitch. As a Scoil Ghaeltachta our teaching staff are all fluent in Irish and through their interest in the language their pupils leave with a natural ability in Gaeilge that will stand to them in secondary school. With a wide range of after school activities, innovative sports leagues, a unique music programme and our own pre-school learning unit, Bóín Dé, Scoil Bhríde offers the complete educational package for young children. If you are thinking of joining the happy clan here at Scoil Bhríde please call us on (091)762323 and organise to meet our Príomhoide, Máire de Brún.

 

Tá Scoil Bhríde suite i Mionloch, i bParóiste an Caisleáin Ghearr, díreach lasmuigh den chathair. Faoi láthair tá 190 páiste ag freastal ar scoil anseo agus muid ag dul ó neart go neart. Tá 8 mhúinteoir ranga againn, múinteoir tacaíochta foghlamtha agus múinteoir acmhainne ag múineadh i Scoil Bhríde faoi láthair. In aice leis an scoil tá Áras Mhionlaigh le halla spóirt mór a úsáideann muid le haghaidh spóirt cosúil le iománaíocht, peil, liathróid láimhe Oilimpeach agus cispheil; taobh thiar den Áras tá ár bpáirc imeartha. Le réimse d'imeachtaí iar-scoile, sraitheanna scoile ar leith, Ceol Le Chéile agus Bóín Dé beidh do ghásúir lán-sásta anseo linn. Má tá suim agat i Scoil Bhríde mar scoil do do leanaí cuir glaoch orainn anseo ar (091)762323 agus freagróidh Príomhoide Máire de Brún do cheisteanna.


Is scoil Ghaeltachta, Chaitliceach muid faoi phátrúnacht Easpag na Gaillimhe.

 


 

Cá bhfuil muid?

Tá ár scoil lonnaithe díreach lasmuigh de Chathair Na Gaillimhe (níos lú ná 5km ón bhFaiche Mhór) i bhfoirgneamh deas nua; oscailte i 2014.

Where are we?

Our school is located just outside the city of Gaillimh (less than 5km from Eyre Square) in a lovely new building; opened in 2014.

  

Fo-roghachláir   -   Page Submenus